รายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ

                      รายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ 

                                     เพื่อบรรเทความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดลำพูน

                                                               ประจำปี พ.ศ. 2559